four children standing on dirt during daytime

Aglomeracja Policentryczna – Przykłady i Zastosowanie w Planowaniu Miejskim

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą urbanizację i koncentrację ludności w dużych miastach, pojawiła się potrzeba tworzenia nowych strategii planowania miejskiego. Jednym z nich jest koncept aglomeracji policentrycznej, który opiera się na rozproszeniu władzy i zasobów gospodarczych w różnych centrach miejskich. W tym artykule omówimy przykłady takich aglomeracji oraz ich zastosowanie w planowaniu przestrzennym.

 1. Definicja aglomeracji policentrycznej
  Aglomeracja policentryczna to model rozwoju przestrzennego, w którym władza, zasoby i funkcje miasta są równomiernie rozproszone w różnych centrach miejskich. Zamiast jednego głównego centrum, aglomeracja składa się z kilku mniejszych ośrodków, które są połączone siecią transportową i komunikacyjną. Ten model stawia na decentralizację i równomierne rozmieszczenie użytków publicznych i biur w różnych częściach miasta.

 2. Przykłady aglomeracji policentrycznej w Europie
  Europa jest kontynentem, który już od wielu lat stosuje model aglomeracji policentrycznej. Przykłady takich aglomeracji to:

 • Randstad w Holandii – skupiająca się wokół miast takich jak Amsterdam, Rotterdam, Haga i Utrecht.
 • Rhein-Ruhr w Niemczech – obejmuje obszar wzdłuż Renu, gdzie znajduje się kilka dużych miast, takich jak Düsseldorf, Dortmund i Essen.
 • Londyn i Greater London – składające się z kilku ośrodków, takich jak City of London, Canary Wharf i Hammersmith.
 1. Zastosowanie aglomeracji policentrycznej w planowaniu miejskim
  Aglomeracja policentryczna ma wiele korzyści w planowaniu przestrzennym, w tym:
 • Redukcja presji na jedno centrum – poprzez rozproszenie funkcji miasta, zmniejsza się presja na jedno centralne miejsce, co prowadzi do równomiernego wykorzystania przestrzeni i infrastruktury.
 • Poprawa dostępności i mobilności – dzięki rozwojowi sieci transportowej, mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do różnych centrów, co ułatwia dojazd do pracy, szkoły i innych miejsc.
 • Zrównoważony rozwój – aglomeracja policentryczna promuje zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie efektywności energetycznej dzięki ograniczeniu konieczności dojazdu na duże dystanse.
 1. Strategie planowania aglomeracji policentrycznej
  Planowanie aglomeracji policentrycznej wymaga zastosowania odpowiednich strategii, takich jak:
 • Tworzenie efektywnej sieci transportowej i komunikacyjnej, która połączy różne centrów miasta.
 • Tworzenie mieszkalnych obszarów wokół centrów, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do różnych funkcji miejskich.
 • Wspieranie rozwoju przemysłu i usług w różnych centrach, aby zrównoważyć gospodarkę miasta.
 1. Wyzwania aglomeracji policentrycznej
  Pomimo wielu korzyści, aglomeracja policentryczna stawia także przed planistami miejskimi pewne wyzwania, takie jak:
 • Koordynacja działań między różnymi centrami – konieczne jest skuteczne zarządzanie tą siecią ośrodków, aby zapewnić spójny rozwój i funkcjonowanie.
 • Zapewnienie infrastruktury transportowej – rozwój aglomeracji policentrycznej wymaga odpowiedniego rozwoju sieci transportowej, co wiąże się z nakładami finansowymi i planowaniem.
 • Integracja społeczna – aby aglomeracja policentryczna była sukcesem, konieczne jest zapewnienie integracji społecznej między różnymi centrami, aby wszyscy mieszkańcy mieli równy dostęp do zasobów i funkcji miejskich.

Podsumowanie
Aglomeracja policentryczna jest innowacyjnym modelem planowania miasta, który stawia na rozproszenie władzy i zasobów w różnych centrach miejskich. Przykłady takich aglomeracji w Europie, takie jak Randstad w Holandii czy Londyn, pokazują, że ten model ma wiele korzyści w zakresie równomiernego wykorzystania przestrzeni, poprawy dostępności i zrównoważonego rozwoju. Jednak implementacja aglomeracji policentrycznej wiąże się także z wyzwaniami, takimi jak koordynacja działań i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Niemniej jednak, zastosowanie tego modelu w planowaniu przestrzennym może przynieść długoterminowe korzyści dla rozwoju miast i poprawę jakości życia ich mieszkańców.