Monthly Archives

wrzesień 2021

barefooted baby covering white blanket
Dzieci

Jak radzić sobie z agresją u dziecka

Jak radzić sobie z agresją u dziecka Wspieranie jak radzić sobie z agresją u dziecka jest ważne dla ich zdrowego i harmonijnego rozwoju. Agresja u dzieci może występować w różnych formach, takich jak uderzanie, kopańce, obelgi słowne, czy niszczenie przedmiotów….

Continue reading
barefooted baby covering white blanket
Dzieci

Jak wpływać na kształtowanie wartości moralnych u dzieci?

Jak wpływać na kształtowanie wartości moralnych u dzieci? Kształtowanie wartości moralnych jest niezwykle ważnym zadaniem wychowawczym. Wartości moralne stanowią fundament naszej osobowości i są niezbędne w odpowiednim funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wpływ na ich kształtowanie u dzieci mają zarówno rodzice, nauczyciele,…

Continue reading
baby girl wearing grey dress and white socks
Dzieci

Wpływ niedoboru snu na rozwój poznawczy dzieci

Wpływ niedoboru snu na rozwój poznawczy dzieci Wprowadzenie: Korzystanie ze snu jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza w przypadku dzieci, których rozwój poznawczy odgrywa kluczową rolę. Niedobór snu może mieć negatywny wpływ na różne aspekty rozwoju poznawczego dziecka,…

Continue reading
Close