Monthly Archives

maj 2023

woman in white knit sweater lying on bed
Dzieci

Dlaczego warto uczyć dzieci samokontroli?

Dlaczego warto uczyć dzieci samokontroli? Wprowadzenie: Samokontrola jest jedną z ważnych umiejętności, które powinny być rozwijane u dzieci. Wiedza i umiejętność kontrolowania swoich emocji, impulsów i zachowań jest niezwykle cennym narzędziem, które pomoże dzieciom odnosić sukcesy w szkole, relacjach społecznych…

Continue reading
woman in white knit sweater lying on bed
Dzieci

Jak radzić sobie z konfliktami między dziećmi?

Jak radzić sobie z konfliktami między dziećmi? Wychowywanie dzieci może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy pojawiają się konflikty między nimi. Każde dziecko ma swoją osobowość, preferencje i potrzeby, które mogą prowadzić do sytuacji, w których rodzeństwo nie potrafi się porozumieć. Jednak…

Continue reading
girl in white dress standing beside man in blue and white plaid dress shirt
Dzieci

Jak radzić sobie z agresją u dzieci?

Jak radzić sobie z agresją u dzieci? W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z problemem agresji u dzieci. Oczywiście, każde dziecko czasami może się niekontrolowanie zdenerwować czy zachować agresywnie, jednak jeśli agresja staje się codziennością, warto zacząć działać. W…

Continue reading
Close